SAFA Sabadell

SAFA Sabadell

18 sept. 2016

Presentació ECOSAFA
PER UNA ESCOLA VERDA! 

Des de sempre la nostra escola ha treballat des de diferents àrees una actitud de respecte a la natura i ha motivat l’alumnat a gaudir de l’entorn. Per exemple: el reciclatge del paper i d’altres materials a l’aula i als espais comuns, la plantada d’arbres autòctons, les excursions relacionades amb temes mediambientals i accions adreçades a l’estalvi d’aigua i d’energia. 

Enguany treballem el projecte APRENEM DE LA NATURA. Ens proposem fer activitats lúdiques sobre aspectes com el reciclatge, el coneixement del medi i dels éssers vius que ens envolten. 
També continuarem amb les tasques per conscienciar l’hàbit d’utilitzar correctament els contenidors, potenciar l’ús de les carmanyoles, reutilitzar els materials i reduir el volum de paper utilitzat dins de l’àmbit escolar. Treballarem també a l’hort escolar i en la repoblació de plantes autòctones. 

Des de l’escola convidem les famílies dels nostres alumnes a participar en totes les iniciatives que els vostres fills us proposin per millorar l’entorn de l’escola, de la casa i del planeta. 

Ser una escola verda és un canvi d’actitud i d’hàbits: vol dir posar-se a caminar i sumar el que faig jo amb el que fas tu. Les petites coses que podem fer a casa, a l’escola, al carrer, a la ciutat... de ben segur milloraran l’espai on vivim.  


És un compromís de tots!